Hekluskógar – starf ársins 2015

Featured

Hér er verður stiklað á stóru um starf Hekluskógaverkefnisins árið 2015.

IMG_8334

Sjálfboðaliðar frá CELL (Center of environmental living and learning)

Veturinn 2014-2015 var fremur snjóþungur og stormasamur og voraði seint. Skemmdir mátti sjá á greinum hæstu trjáa eftir bylji og skafrenning vetrarins. Sumarið var ágætt, hiti í meðallagi, raki nægur og sæmileg spretta. Haustaði vel og var milt framan af hausti. Má segja að vel hafi ræst úr sumrinu og var gróska með besta móti.

IMG_7576

Starfið og verklegar framkvæmdir

IMG_8413

Einar Páll Vigfússon og Guðjón Helgi Ólafsson hjá Asterix ehf eru stórtækustu verktakar Hekluskóga og jafnvel hér á landi í gróðursetningu.

Gróðursettar voru rúmlega 277 þúsund birkiplöntur þetta árið víðs vegar um svæðið í um 230-240 ha. Verktakar af ýmsum toga t.d. hópar af íþróttafólki, kórum og skólum í fjáröflunarstarfi, sem og einstaklingum sem sumir hverjir hafa mikla reynslu af gróðursetningu gróðursettu rúmlega 146 þús. plöntur. Sjálfboðaliðar af ýmsu tagi og landeigendur sem taka þátt í verkefninu gróðursettu afganginn eða tæplega 131 þúsund plöntur. Er heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna frá árinu 2006 til og með 2015 kominn í tæplega 2,6 milljónir, á a.m.k. 1400 ha lands sem dreifast vel á níunda hundrað lundi. Plöntudreifingarstöð var eins og undanfarin ár í Galtalæk II þar sem landeigendur, verktakar og sjálfboðaliðar sóttu plöntur. Plöntur voru keyptar frá Kvistum í Reykholti og var endurnýjaður samningur við stöðina um áframhaldandi ræktun fyrir Hekluskóga.

20151008_131444_resized

Georg Kjartansson á Ólafsvöllum hefur ásamt fleiri verktökum séð um dreifingu kjötmjöls og sáningar fyrir Hekluskóga á síðustu árum. Hér sést vél frá Georgi við sáningar við Vaðöldu. (ljósm. GK)

Um 240 tonnum af kjötmjöli var dreift til uppgræðslu þetta árið á tvö svæði þ.e. í Þjórsárdal sunnan og norðan gamla Hjálparfossvegar og milli þjóðvegar og skurðarins frá Sultartangavirkjun á s.k. Hafi ofan Þjórsárdals. Kjötmjölið hefur sýnt sig að vera kjörinn áburður til uppgræðslu á erfiðum og þurrum vikrum. Landgræðslan, sjálfboðaliðar og Hekluskógar græddu upp land með tilbúnum áburði á starfssvæði Hekluskóga og var Landgræðslan þar stórtækust og dreifði rúmlega 20 tonnum af tilbúnum áburði yfir rúmlega 150 ha svæði. Þess má geta að bændur hafa einnig grætt upp land á beitilöndum aðliggjandi Hekluskógum t.d. Rangvellingar við Hafrafell, Landmenn við Valafell, Gnúpverjar í Sandafelli og Flóa- og Skeiðamenn vestan Reykholts í Þjórsárdal. Allar þessar aðgerðir draga úr vikurfoki sem hjálpar nærliggjandi svæðum að gróa upp.

Eins og undanfarin ár var Hreinn Óskarsson skógfræðingur, verkefnisstjóri Hekluskóga í 25% hlutastarfi og Ívar Örn Þrastarson skógfræðingur starfaði að auki 2 mánuði hjá verkefninu aðallega í úttektum, kortlagningu og móttöku hópa. Skrifstofa verkefnisins var í Gunnarsholti. Fjársýsla ríkisins sá um að færa bókhald, greiða reikninga og gera ársreikning. Kostar þessi þjónusta ekki Hekluskóga neitt.

Málþing

Um miðjan apríl var haldið málþing um Hekluskóga. Þar var fjallað um starf Hekluskóga fyrstu árin, eldvirkni á svæðinu, starfi landeigenda, rannsóknastarfi á svæðinu ofl. Hér má lesa nánar um málþingið. Var málþingið ágætlega sótt og hlaut nokkra umfjöllun í fjölmiðlum.

Sérstök átaksverkefni og uppgræðsla annarra aðila

Tveir styrkir sem veittir voru Hekluskógum í tengslum við viðbótarframlag ríkisstjórnarinnar til landgræðslu og skógræktar, nýttust til að bæta í framkvæmdir Hekluskóga. Komu styrkirnir annarsvegar frá landbótasjóði Landgræðslunnar, 1,2 mkr, sem nýttist til uppgræðslu með sáningum og áburðargjöf umhverfis Vaðöldu sunnan Sultartanga. Hinn styrkurinn sem kom til Hekluskóga frá ríkisstjórninni upp á 2,0 mkr,  var nýttur til gróðursetningar birkis og dreifingu kjötmjöls austast á Hafinu.

IMG_8852

Kjötmjölssekkir teknir af flutningabíl á Hafinu en þar var mjölinu dreift.

Fjöldi annarra aðila stundar ýmiskonar ræktun og skógrækt á Hekluskógasvæðinu. Skógrækt ríkisins hefur ræktað skóg í Þjórsárdal og Skarfanesi á síðustu áratugum, m.a. hafa fengist myndarlegir styrkir á síðustu árum til ræktunar birkiskóga í lúpínubreiðum í Þjórsárdal og hafa í tengslum við það verkefni bæst við 150 þúsund birkiplöntur sem gróðursettar hafa verið í um 100 ha svæði. Einnig er vert að nefna Landgræðsluskóga Skógræktarfélags Íslands og Landsvirkjunar en í tengslum við það verkefni hafa verið gróðursettir birkiskógar á um 100 ha svæði vestan Búrfells og hefur nýtt svæði verið tekið í notkun vestan Bjarnalóns. Skógræktarfélag Rangæinga og Kaldbaksfólk hefur á síðustu áratugum gróðursett hundruði þúsunda plantna í Bolholtslandi með einstökum árangri, bæði í tengslum við Landgræðsluskógaverkefnið og Suðurlandsskóga. Margir aðilar til viðbótar vinna að uppgræðslu og skógrækt á Hekluskógasvæðinu á eigin vegum eða í tengslum við Suðurlandsskógaverkefnið og verkefni Landgræðslunnar, Bændur græða landið.

Landeigendur

Eins og síðustu ár hafa landeigendur á Hekluskógasvæðinu gróðursett hátt í þriðjung plantna ársins. Er framlag landeigenda því ómetanlegt fyrir verkefnið og sparar stórar fjárhæðir í gróðursetningu, áburðargjöf og girðingakostnaði. Þeir trjáreitir sem upp spretta á löndum þátttakenda munu svo á næstu árum og áratugum sá sér út yfir víðfem svæði í nágrenni lóðanna. Frétt af góðum árangri eins landeiganda vakti töluverða athygli í byrjun árs.

Sjálfboðaliðar og ferðamannahópar

Sjálfboðaliðahópar bæði innlendir og erlendir hafa komið verkefninu til hjálpar bæði við gróðursetningu, fræsöfnun af birki og áburðargjöf.

IMG_8190

Vélhjólaklúbburinn Skutlur við störf í Mótorhjólaskóginum í maí 2015

Nokkrir hópar hafa starfað með verkefni um nokkurra ára skeið og ber helst að nefna Slóðavini, sem ásamt fleiri félögum mótorhjólafólks hefur staðið að uppgræðslu á Vaðöldu og sunnan hennar norðan þjóðvegarins í Hrauneyjar. Ferðaklúbburinn 4×4 hefur unnið að uppgræðslu í Sölmundarholti í Þjórsárdal síðan 2008. Sjálfboðaliðasamtök um Náttúruvernd hafa starfað að uppgræðslu í nokkur ár á svæðinu sunnan og vestan Vegghamra í Þjórsárdal. Þjóðhildur hefur starfað um árabil við uppgræðslu sunnan Stangar í Þjórsárdal og Frímúrarar í landi Galtalækjar II á Landi.

IMG_8197

Hér sést Hjörtur ,,Líklegur” Jónsson festa upp skilti mótorhjólaskóganna ásamt félögum sínum. Hjörtur hefur verið einn aðal skipuleggjandi og drifkraftur í starfi mótorhjólaklúbbanna á síðustu árum. Skiltið er haft uppi á svæðinu yfir sumarmánuðina.

Mun fleiri hópar hafa komið að verkefninu en verða þeir ekki taldir upp hér. Erlendir hópar og skólar s.s. CELL sem stunda nám á Sólheimum í Grímsnesi hafa unnið með verkefninu árum saman. Ýmsir gestir innlendir og erlendir hafa heimsótt verkefnið til að fræðast um það og ræðst það af takmörkuðum tíma verkefnisstjóra hversu mörgum hópum hægt er að taka á móti.  Allstaðar þar sem þessir hópar og aðrir sem unnið hafa með verkefninu í styttri tíma sést mikill árangur og er stórkostlegt að sjá hvað fámennur hópur af duglegu fólki getur skilað, jafnvel með aðeins eins dags vinnu á ári!

Fyrirtæki

Nokkur fyrirtæki hafa stutt við verkefnið og má hér nefna Endurvinnsluna sem styrkir Hekluskóga bæði með vinnuframlagi á uppgræðslusvæði sem og að almenningur getur styrkt verkefnið í sjálfsölum fyrirtækisins.

20150701_150924

Snorri Guðmundsson hjá Hraunverksmiðjunni hefur ásamt konu sinni Elínu G. Heiðmundsdóttir ræktað þúsundir birkiplantna sem gróðursettar hafa verið í Hekluskóga.

Hraunverksmiðjan ehf. hefur stutt við verkefnið með nokkur þúsund birkiplöntum síðustu ár og fylgir ein birkiplanta með hverjum minjagrip sem fyrirtækið selur. Landsvirkjun hefur stutt dyggilega við verkefnið bæði með áburði, tækjum og mannskap og hefur það samstarf skilað miklum árangri. Í sumar heimsótti starfsfólk þýsks banka verkefnið, gróðursetti 10 þúsund plöntur og veitti verkefninu styrk upp á rúm 700 þús kr. Slíkt samstarf hefur skilað uppgræðslu fjölda ha og gróðursetningu þúsunda birkiplantna ár hvert.

Fræsáning og söfnun

Í sumar sáði verkefnisstjóri um 15 kg af birkifræi sem safnað var haustið 2014 á eyrar Tungnár sem eru nú að gróa upp eftir að Tungná rennur nú að mestu í gegn um Búðarháls yfir í Búðarhálsvirkjun. Einnig setti verkefnisstjóri upp sáningartilraun á tveimur svæðum þar sem skoðuð voru áhrif þess að blanda skógarmold og kjötmjöli við birkifræið. Verður sú tilraun gerð upp að einhverjum árum liðnum. Í haust bárust Hekluskógum fræsendingar frá skólum og einstaklingum aðallega frá suðvesturhorninu, en jafnvel alla leið úr Eyjafirði. Fyrirtæki á Flúðum sem selur birkigreinar í jólaskreytingar sendi verkefninu stærsta fræskammtinn þetta árið, en mikið fræ var á greinum sem nýttar voru í framleiðsluna sem safnað var saman.

Fræ þroskaðist seint þetta árið vegna tíðarfarsins og komu fræreklarnir ekki almennilega í ljós fyrr en lauf var fallið af trjám í október. Töluvert gott fræár var sér í lagi inn til landsins á Suðurlandi.  Alls söfnuðust um 25 kg af birkifræi sem verður sáð næsta vor. Gera má ráð fyrir að í kring um 500 spírandi fræ séu í hverju grammi af þurru fræi svo heildarmagn spírandi fræja gæti verið rúmlega 10 milljónir.  Töluvert sást af fræplöntum frá sáningum frá 2008 og er bein sáning aðferð sem nýta má í meira mæli í framtíðinni.

Árangursmat og kortlagning

Hekluskógar hafa frá upphafi skráð niður afhendingu trjáplantna, kortlagt gróðursetningarsvæði og skráð í gagnagrunn nauðsynlegar upplýsingar um gróðursetningarsvæðið s.s. tíma gróðursetningar, tegund, fjölda, kvæmi, aðferð og verkfæri ofl. Sama hefur verið gert fyrir aðrar framkvæmdir á vegum verkefnisins s.s. áburðargjöf, grassáningar og sáningar á birki.

yfirlit_Hekluskógar_Framkvæmdir2006-2015.jpg

Yfirlitsmynd sem sýnir helstu framkvæmdir á Hekluskógasvæðinu árin 2006-2015.

Síðan 2013 hafa fastir mælifletir verið notaðir til að meta árangur verkefnisins. Er notuð punktaþekja yfir Hekluskógasvæðið í þéttleika 250 m bæði á x- og y-ás. Er þekjan í sama hnitakerfi og þekjan sem notuð er í landsúttekt í skógrækt, sú er þó gisnari (500 x 1000 m). Punktunum var skipt upp í fimm jafna hluta og þeim gefið gildið 1 til 5. Á hverju ári er punktanetið lagt yfir ný gróðursetningarsvæði og þeim punktum sem lenda innan kortlagðra reita bætt við. Eitt gildi er skoðað á hverju ári og þ.a.l. er hver punktur skoðaður einu sinni með fimm ára millibili. Árið 2013 var fyrsta árið sem mælifletir voru skoðaðir. 100 m2 mæliflötur er lagður út í hverjum punkti og ýmsar breytur skráðar s.s. fjöldi og ástand gróðursettra plantna og aðrar umhverfisbreytur eins og t.d. gróðurgerð, gróðurhula.  Er markmið Hekluskóga að þetta úttektarkerfi nýtist til að meta gæði vinnu og árangur verkefnisins til langs tíma.

Enduskoðun samninga

Unnið er að endurnýjun samnings um Hekluskógaverkefnið en núverandi samningur rennur út í árslok. Stefnt er að því að ljúka þeirri endurskoðun á árinu 2016. Stefnt er að sameiningu Skógræktar ríkisins og Landshlutabundinna skógræktarverkefna á árinu og kom fram í þeirri vinnu að Hekluskógar yrðu áfram samstarfsverkefni Landgræðslu ríkisins og nýrrar skógræktarstofnunar.

Aukning fjárveitinga

Samkvæmt Fjárlögum 2016 sem samþykkt voru á Alþingi fyrir jól hækka fjárveitingar til Hekluskóga í 27,5 mkr úr 19,2 mkr árið 2015. Er þessi hækkun í tengslum við átak ríkisstjórnarinnar í landgræðslu og skógrækt og þýðir þessi hækkun að bæta má verulega í uppgræðslu og trjárækt á Hekluskógasvæðinu á næsta ári.

Að lokum vilja Hekluskógar þakka kærlega öllum þeim aðilum sem komu að verkefninu á einn eða annan hátt á árinu. Vonandi tekst að auka enn við starfið á nýju ári!

20150826_112637

Hér sést nýr skógræktarstjóri Þröstur Eysteinsson virða fyrir sér uppgræðslur Hekluskóga í Þjórsárdal. Afréttur Flóa og Skeiðamanna er handan girðingarinnar.

Niðurstöður af árangursmati

Fyrir sex árum síðan hófust úttektir á föstum mæliflötum, svo meta megi lifun og vöxt birkiplantna í Hekluskógum og almennar árangur á endurheimt birkiskóga. Mælifletirnir eru lagðir út með punktaneti, 250m x 250m, sem byggir á sama neti sem unnið er með í landsúttekt Skógræktarinnar og er hver mæliflötur heimsóttur og mældur á fimm ár fresti.

Á hverju ári eru gróðursetningar kortlagðar og nýr gróðursetningargrunnur lagður undir punktanetið og viðkomandi árgildi virkjuð. Við fyrstu heimsókn í mæliflöt er rekinn niður teinn svo auðveldara sé að finna mæliflötinn aftur seinna. Haustið 2018 var farið aftur á fyrstu mælifletina sem mældir voru árið 2013 og fékkst þannig fyrsti samanburður yfir fimm ára tímabil. Þessar niðurstöður sýna að afföll á gróðursettum birkiplöntum eru minni en gert var ráð fyrir og töluvert er þegar farið að bera á sjálfsáningu birkis.

Árið 2018 voru heimsóttir 60 mælifletir og af þeim voru 12 sem áður höfðu verið mældir árið 2013. Niðurstöður eru þær að fjölgað hafði með sjálfsáningu í 7 mæliflötum af þessum 12. Afföll voru sýnileg í nokkrum reitum og voru 6 % að meðaltali, þegar tekið er tillit til aukningar vegna sjálfsáningar. Einnig var mæld meðalhæð bæði mælingarárin. Árið 2013 var meðahæð birkis í mæliflötum 21.1 cm og árið 2018 var meðalhæð plantna í þessum reitum 62.2 cm. Meðalársvöxtur er 7,9 cm sem má teljast mjög gott á þessu svæði.

Farið er að bera á miklum árangri á uppgræddu landi og endurheimt gróðurs á Hekluskógasvæðinu og sýna þessar fyrstu niðurstöður úttektarinnar það berlega.

Úttektirnar öll sex árin voru unnar af Ívari Erni Þrastarsyni skógfræðingi.

 

 

Fréttir af starfi sumarsins 2018

 

Allar framkvæmdir á vegum Hekluskóga þetta árið hafa gengið með miklum ágætum eins og öll fyrri ár. Heildargróðursetning ársins var um 333 þúsund plöntur, þar af um 50 þúsund sem gróðursettar voru nú í haust. Verið er að leggja síðustu hönd á haustgróðursetningarnar um þessar mundir. Allt var þetta birki safnað af kvæminu Emblu.

20181005_111645 (1)

Öflugar stúlkur úr FSU að gróðursetja við Þjófafoss.

Veður í sumar var mjög hagstætt fyrir gróðursetningar og vöxt trjáa á svæði Hekluskóga. Ekki þurfti að glíma við þurrka eins og stundum hefur gerst. Plöntur líta afskaplega vel út eftir sumarið og eru hraustlegar og fallegar.

Landeigendur eiga stóran þátt í gróðursetningum þetta árið eins og venjulega og hafa sett niður rúmlega sjötíu þúsund plöntur í eigið land. Samningar við landeigendur eru nú 236. Einhverjir landeigenda eru búnir að fylla sín svæðin en enn eru  margir með mikið pláss eftir og margir nýir samningar hafa verið gerði á árinu.

Sjálfboðaliðar hafa aldrei verið eins öflugir og á þessu ári og hafa þeir gróðursett um 70 þúsund plöntur auk áburðargjafar. Helstu samstarfsaðilar svo einhverjir séu nefndir voru mótorhjólahópar sem eru að rækta á svæði norðan Hrauneyjavegar vestan við efri Landvegamót. Þeir hafa merkt svæðið sem þeir eru að græða upp og gróðursetja í Mótorhjólaskóga. Endurvinnslan er einnig að rækta upp á sömu slóðum. Margir sjálfboðaliðahópar komu á vegum Green Midgard og Landverndar sem er með verkefnið „Græðum Ísland“.  Bæði Landvernd og Green Midgard Green taka á móti erlendum skólahópum sem vilja leggja sitt af mörkum til að græða upp landið. Samstarf við Landvernd og Green Midgard hófst 2017 og hefur eflst mjög mikið á þessu ári. Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd hafa undanfarin ár grætt um töluvert svæði við Vegghamra og ferðaklúbburinn 4×4 eru með uppgræðslu í Sölmundarholti, hvorutveggja í Þjórsárdal. Starfsfólk Fjölbrautarskóla Suðurlands komu í vor og gróðursettu í vorferð skólans sem og nemendur skólans sem komu í haust.  Samstarf við sjálfboðaliðahópa er Hekluskógum afar mikilvægt, sem og samstarf við landeigendur á svæðinu. Þetta samstarf gerir Hekluskógum kleift að gróðursetja fleiri plöntur en ella.

Hlutur verktaka í gróðursetningu er líka afar mikilvægur. Hafa fjölmargir íþrótta- og skólahópar komið þar sterkir inn. Þessi samvinna kemur sér vel fyrir báða aðila og með þessu erum verið að ala upp kynslóða skógræktarfólks. Eru ungmennin frædd um gildi uppgræðslu og skógrækt í leiðinni og þau vinna sér í aura sem oftast er nýttir í ferðasjóði. Einstaklingar hafa einnig sótt í gróðursetningu í verktöku og svo fyrirtækið Asterix ehf hefur séð um vélgróðursetningu á stórum svæðum frá upphafi Hekluskóga. Þetta árið gróðursettu verktakar tæplega 200 þúsund birkiplöntur.

20170518_133032 (1)

Grunnskólabörn frá Hvolsvelli eftir vel heppnaðan dag í gróðursetningu og áburðargjöf á svæði þar sem þau hafa unnið að vistheimtarverkefni skólans. Nemendur koma árlega og fylgjast með framvindu gróðurs á svæðinu og vexti trjánna.

Uppgræðsla lands með tilbúnum áburði eða kjötmjölsdreifingu til að gera illa gróin svæði hentugri fyrir gróðursetningu, hefur verið stór þáttur í starfi Hekluskóga. Kjötmjölsdreifingin er unnin í samstarfi við Landsvirkjun og Landgræðslu ríkisins. 100 tonnum af kjötmjöli var dreift  í vor en 75 tonn af tilbúnum áburði. Nú í haust verður öðru eins dreift af kjötmjöli. Nú eru þegar tilbúin stór svæði til gróðursetningar næsta vor. Uppgræðsla með kjötmjöli hefur skilað mjög góðum árangri til lengri tíma og hefur á síðustu árum breytt hundruðum hektara lands úr fjúkandi vikrum í gróið land.

Hekluskógar hófu starfsemi sína árið 2007 og er árangur af verkefninu orðinn mjög sýnilegur. Skýrir þessi góði árangur þann aukna áhuga sem verkefninu er sýndur. Á öllum starfssvæðum verkefnisins fyrri ára vaxa nú upp trjálundir og eru stór svæði að breytast úr svartri auðn í vel gróin svæði með gróskumiklum ungskógi.

Birkiplöntur frá 2016 vinstra megin og 2018 hægra megin.

Með góðu samstarfi við alla þessa góðu aðila gengur starf Hekluskóga vel. Á næstu árum verður veruleg aukning á fjármagni til gróðursetningar, sem er ein af lykilaðgerðum ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Mun aukningin verða stigvaxandi á næstu árum og munu Hekluskógar þurfa á öllu sínu góða fólki og velunnurum að halda, svo hægt verði að koma öllum plöntum í jörð. Mikill hugur er í okkur og horfum við bjartsýn til framtíðar.

Hekluskógar þakka öllum samstarfsaðilum samstarfið í ár, það er ykkur öllum að þakka hve vel gekk.

Kjötmjölsdreifingarsvæði í Þjórsárdal og svæði sem fékk tilbúinn áburð 2017 hægra megin.

20180531_195229 (1)

Öflugir hjólamenn við uppgræðslu í Mótorhjólaskóginum.

Þriðji flokkur stúlkna úr UMF Selfoss og bandarískir nemendur sem gróðursettu í Hekluskóga í sumar.

texti og myndir: Hrönn Guðmundsdóttir verkefnisstjóri Hekluskóga

 

Starf vors og sumars 2018 í Hekluskógum

Gróðursetning í Hekluskógum hefur gengið ágætlega í vor og sumar þrátt fyrir rysjótta tíð. Er þessa dagana verið að leggja síðustu hönd á fyrri hluta gróðursetningar ársins. Haustgróðursetning hefst svo í lok ágúst eða þegar plöntur verða afhentar úr gróðrastöðinni Kvistum sem sér um framleiðslu birkiplantna fyrir Hekluskóga. Alls er stefnt að gróðursetningu rúmlega 300 þúsund birkiplantna í ár.

Ýmsir hafa komið að gróðursetningu þetta árið m.a. íþróttahópar í fjáröflun, verktakar, sjálfboðaliðar. Hekluskógar gerðu á síðasta ári samkomulag við Landvernd um  uppgræðslu á söndum sunnan við Þjófafoss fyrir verkefnið ,,græðum Ísland”. Landvernd tekur á móti hópum sem koma og vinna með landvernd í uppgræðslu og gróðursetningu. Nánar sjá slóð http://landvernd.is/CARE.

CARE2

Við upphaf verkefnisins ,,græðum Ísland”

Fleiri hópar starfa með Hekluskógum. Hópar á vegum Green Midgard komið í uppgræðslu á vegum Hekluskóga. Eru þetta nemendahópar frá Bandaríkjunum sem vilja láta gott af sér leiða líkt og þeir hópar sem koma á vegum Landverndar. Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd koma árlega og græða upp og gróðursetja á svæði við Vegghamra í Þjórsárdal. Ferðaklúbburinn 4×4 sem starfað hefur að uppgræðslu í Sölmundarholti í Þjórsárdal gróðursetti um 1600 birkiplöntur í ár og lagði hópurinn til helming plantnanna. Auk þess dreifði hópurinn 1200 kg af tilbúnum áburði sem Landgræðsla ríkisins lagði til sem styrk. Nokkrir mótorhjólaklúbbar hafa starfað með Hekluskógum undir merkjum Mótorhjólaskóga og hafa þeir ræktað upp stór svæði norðan Hrauneyjavegar og í Vaðöldu á undanförnum árum. Hafa hóparnir undir stjórn Hjartar (líklegs) Jónssonar útvegað töluvert magn áburðar til uppgræðslunnar. Starfsmannafélag Fjölbrautaskóla Suðurlands kom við hjá Hekluskógum í ferð sinni um svæðið og gróðursetti í svæðið austan Þjórsár við Ísakot. Einn árgangur frá grunnskólanum á Hvolsvelli hefur komið síðustu tvö síðustu ár í uppgræðslu og gróðursetningu og ætlar skólinn að koma með annan árgang nú í haust.

Grunnskólinn Hvolsvelli

Nemendur úr grunnskólanum á Hvolsvelli

Allt þetta sjálfboðaliðstarf er afar mikilvægur þáttur í starfssemi Hekluskóga. Landeigendur fóru seint af stað með síðna gróðursetningu og má þar um kenna kulda og miklar rigninga. En þeir hafa skilað sínu og eiga sennilega eftir að taka eitthvað í haust. Auk þess sem verktakar eru að gróðursetja restina og er þetta að klárast á næstu dögum

 

Margir íþróttahópar hafa komið eins og undanfarin ár og gróðursett í fjáröflunarskyni fyrir keppnis- eða æfingaferðir og annað íþróttastarf. Gróðursetja hóparnir trjáplöntur með aðstoð foreldra auk þess að bera á hverja plöntu og fá greitt fyrir hverja plöntu. Hóparnir voru misstórir og krakkarnir á ýmsum aldri, en allir hóparnir sannarlega duglegir og skila góðu verki. Þessir hópar hafa gróðursett um 30 þúsund plöntur þetta árið og dreift 2,4 tonnum af tilbúnum áburði. Víða um svæðið má sjá gróskumikla reiti sem slíkir hópar hafa gróðursett á síðustu árum.

20180712_104950

Uppvaxandi birkiskógur sunnan Ferjufitjar sem ungmennafélagar gróðursettur vorið 2016.

Nokkrir verktakar hafa starfað að gróðursetningu, dreifingu á tilbúnum áburði og kjötmjöli í ár og síðastliðin ár. Landgræðsla ríkisins hefur að auki dreift kjötmjöli á efri hluta svæðisins nú í ár og síðustu ár með góðum árangri, auk þess að veita styrki til áburðargjafar í gegn um Landbótasjóð.

Eins og síðustu ár hafa landeigendur sem eru með samning við Hekluskóga gróðursett um þriðjung allra plantna. Nokkur aukning varð á þátttöku landeigenda eftir að starfssvæðið var stækkað til suðurs og nær það nú yfir svæðið sunnan við Gunnarsholt allt að þjóðvegi 1 og er hluti Reynifells einnig innan starfssvæðisins.

Hér að neðan má sjá nokkrar myndir af starfi sumarsins:

Sumarið fer vel af stað í Hekluskógum

P1000314Birki blómgast sem aldrei fyr í Hekluskógum og má búast við miklu fræi í haust ef það nær að þroskast. Jörð er frostlaus langt inn til fjalla og bestu skilyrði til gróðursetningar. Vel hefur gengið að gróðursetja og hafa landeigendur og verktakar unnið hörðum höndum að gróðursetningu víða um svæðið.

Helgin 20 – 21. maí var stór helgi hjá Hekluskógum. Margir hópar komu að gróðursetja í yndislegu veðri. Á laugardeginum 20. komu fótboltastrákar frá Selfossi ásamt foreldrum. Einnig mættu hópar til uppgræðslu og gróðursetningar í Mótorhjólaskóga. Hóparnir sem komið hafa að verkefninu Mótorhjólaskógar eru: BMW Ísland, Skutlur, Gaflarar, H.O.G. Chapter Iceland (Harley Davidson) sem hafa unnið á svæðinu einn dag á ári frá árinu 2012 og Slóðavinir frá árinu 2009.  Skutlurnar sýndu góða takta í gróðursetningu og svo fór að engar plöntur voru eftir fyrir Slóðavini sem unnið hafa að uppgræðslu og birkirækt í Vaðöldu sem er norðan við svæði Mótorhjólaskóganna. Hér má sjá myndband sem Kristján Gíslason gerði af gróðursetningu BMW liðsins.  http://www.vimeo.com/218549095

Sunnudaginn 21 maí kom annar stór hópur fótboltadrengja frá Selfossi og foreldrar þeirra, auk hóps fimleikastúlkna frá Hveragerði með foreldrum. Alls var gróðursettar um 35 þúsund plöntur auk áburðargjafar af þessum hópum.

Hekluskógar þakkar þessu öfluga fólki fyrir frábæra helgi.

Græðum Ísland með góðu fólki.

Myndin hér að neðan sýna fótboltastráka frá Selfossi sem gróðursettu sunnan við Sultartangalón um helgina20170521_101244_resized_1.

Gróðursetningarfólk óskast í Hekluskóga

Hekluskógar óska eftir gróðursetningarfólki til starfa,  bæði einstaklingum og hópum t.d. íþróttahópum frá byrjun maí og fram í júní 2017.SONY DSC

Viðkomandi þarf að hafa bíl til umráða og getur unnið í skemmri eða lengri tíma, t.d yfir helgar. Greitt er fyrir fjölda gróðursettra plantna.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Guðmundsdóttir verkefnisstjóri í síma 899-9662 eða í netfanginu 

hronn@hekluskogar.is 

 

Hekluskogar a hvitu litil