Hekluskógar – starf ársins 2014

SONY DSCÁrið 2014 var hagstætt gróðri á Hekluskógasvæðinu enda nokkuð hlýtt og rakt. Gróðursettar voru 312 þúsund plöntur árið 2014 þ.a. um 307 þúsund birki og 5 þúsund reyniviðir. Ennfremur var dreift 175 tonnum af kjötmjöli til uppgræðslu. Verktakar gróðursettu tæplega 180 þúsund plöntur, en landeigendur auk ýmissa sjálfboðaliða gróðursettu rúmlega 130 þúsund. Var gróðursett víðsvegar um Hekluskóga með mestri áherslu um norðanvert svæðið á uppgræddum svæðum, en landeigendur sáu um mestan hluta gróðursetningarinnar í eigin lönd á sunnanverðu starfssvæðinu. Er heildarfjöldi gróðursettra trjáplantna frá árinu 2006 til og með 2014 kominn yfir 2,3 milljónir, á um 1200 ha lands sem dreifast á um 850 trjálundi.

Hreinn Óskarsson verkefnisstjóri var í 25% starfi og var auk hans Ívar Örn Þrastarson skógfræðingur við störf í 2 mánuði.  Ívar Örn sá um móttöku á verktakahópum og kortlagningu á gróðursetningum. Fjárveiting til Hekluskóga var 19,4 m.kr. auk 3 m.kr. fjárveitingar úr sjóðum Græna hagkerfisins. SONY DSCIðunn Hauksdóttir nemi við Háskólann í Kaupmannahöfn vann að MSc rannsóknaverkefni þar sem hún skoðaði tilflutning á gróðurtorfum úr gömlum birkiskógum í yngri birkireiti á Hekluskógasvæðinu.

Samstarf er við um 205 þátttakendur í Hekluskógum á sunnanverðu starfssvæðinu og hafa þeir gróðursett á eigin kostnað rúmlega 800 þús plöntur síðan árið 2008. Búast má við að heldur dragi úr gróðursetningu landeigenda á næstu árum enda hefur nokkur hluti þeirra þegar lokið gróðursetningu í lönd sín. Plöntudreifingarstöð var eins og undanfarin ár í Galtalæk 2 í umsjá Sigurbjargar Elimarsdóttur og Sveins Sigurjónssonar. Þar fengu landeigendur og verktakar afhentar plöntur og plöntumagn á hvern landeiganda var skráð.
Samstarf var við fjölmarga aðila s.s. Landsvirkjun, Endurvinnsluna hf, ýmsa sjálfboðliðahópa s.s. Ferðaklúbbinn 4×4, frímúrarafélög, sumarhúsafélög, Slóðavini, nemendahópa erlenda og innlenda, Sjálfboðaliðasamtök um náttúruvernd, Þjóðhildi o.fl. Gróðursettu þessir samstarfsaðilar nokkra tugi þúsunda plantna, án teljandi kostnaðar fyrir SONY DSCverkefnið. Þrátt fyrir að lélegt fræár væri í birki árið 2014 söfnuðu skólar, félagasamtök og almenningur nokkrum kg af birkifræi fyrir verkefnið. Er ágætur árangur sáninga frá fyrstu starfsárum verkefnisins að koma í ljós þessi árin og má nú finna mikið af fræplöntum sem
eru að spretta upp víða um norðanvert starfssvæðið. Landsvirkjun og Landgræðslan styrktu uppgræðslu með kjötmjöli og tilbúnum áburði á Hekluskógasvæðinu á móts við Hekluskóga og kom Skógrækt ríkisins að gróðursetningu birkiplantna í Þjórsárdal.

SONY DSCSökum niðurskurðar á fjárveitingum til verkefnisins undanfarin ár hefur litlu fjármagni varið til kaupa á innfluttum tilbúnum áburði og sáninga grasa. Megin áhersla hefur verið lögð á að nýta innlent kjötmjöl frá Orkugerðinni í Hraungerði í Flóa, en árangur áburðargjafar með kjötmjöli hefur verið afar góður og virðist nýting hans vera hagkvæmari lausn á erfiðustu vikrunum bæði hvað varðar árangur uppgræðslu sem og fjárhagslega. Undanfarin ár hefur verið dreift um 1400 tonnum af kjötmjöli.

Fjölmargir hópar innlendir og erlendir heimsóttu verkefnið og kynntu sér starf þess á árinu eins og undanfarin ár.

SONY DSCSONY DSC

Á myndunum hér að ofan sjást Skandinavískir skógfræðinemar og starfsfólk Umhverfis og Auðlindaráðuneytisins heimsækja verkefnið.

Verkefnið mun halda áfram árið 2015 af fullum krafti og er reiknað með að gróðursettar verði um 250 þúsund birkiplöntur og meiri kraftur settur í áburðargjöf eldri trjáreiti og uppgræðslusvæði. Árangur verkefnisins er víða mjög góður og sjást nú víða birkireitir spretta upp þar sem fyrir 10-20 árum var örfoka land.      SONY DSCSONY DSC

Slóðavinir og nokkrir mótorhjólaklúbbar unnu að uppgræðslu á Vaðöldu og landsvæði norðan við þjóðveginn að Hrauneyjum við Þjórsá eins og undanfarin ár og þar er árangur góður.

SONY DSC

Endurvinnslan vann að uppgræðslu á landsvæði sem er við vegamót Landvegar og Hrauneyjavegar. Styrkir Endurvinnslan Hekluskóga með beinum framlögum og með því að gefa almenningi kost á að styrkja verkefnið í endurvinnslustöðvum. Ennfremur hefur Endurvinnslan tekið á móti birkifræi frá almenningi í móttökustöðvum sínum.

SONY DSC

Plöntudreifingarstöð Hekluskóga á Galtalæk 2 í Landsveit.

 

SONY DSC

Uppvaxandi birkiskógur í Kinnum á norðanverðu starfssvæði Hekluskóga. Var skógurinn gróðursettur var með C12-vél Asterix ehf árið 2009.